Workshop

"Omgaan met Cultuurverschillen"


Inhoud:
In deze workshop gaan we het hebben over cultuur binnen de behandeling en organisatie. We leren hoe we zelf omgaan met verschillende culturen. We leren problemen binnen de behandeling te herkennen die door verschillen in culturele achtergrond zouden kunnen ontstaan. Ook nemen we de gezondheidsorganisaties onder de loep om te zien of ze voldoende rekening houden met de culturele achtergrond van de clienten en medewerkers.
Er zal veel ruimte zijn voor discussie en het delen van ervaringen. Iedereen kan zijn eigen casus meenemen voor de discussie.

Uitvoeringen:
Donderdag 20-10-2018
Locatie:
MSP Opleidingen
Rooseveltstraat 12
2321BM Leiden.

Agenda 20-10-2018:
11:30 ontvangst
12:00 Start programma. Uitleg, kennismaking en doornemen van de definities
13:00 Casus Hoshi en delen van soortgelijke casus
14:00 Test jezelf
14:00-15:00 pauze
15:00 9 stappen en casus Zang min en Calvin
16:00 Test je organisatie en einddiscussie
17:00 einde programma

Accreditatie:
ABC1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) : 4 punten toegekend
Verpleegkundig specialisten register:
4 punten toegekend
VVGN (voor verslavingsartsen):
4 punten toekend

Kosten:
Deelname aan deze workshop bedraagt 100 euro inclusief BTW per persoon.
Indien geen accreditatie nodig is: 20 euro
Dit is inclusief eten en drinken.

Aanmelden:
Uitvoering 20-10-2018: per
e-mail

Vermeld, indien accreditatie is gewenst, uw BIG nummer en uw specialisme. Ook altijd vermelden of u wel/niet op de hoogte gehouden wil worden over toekomstige nascholing.

Persoonsgegevens worden door IQsted enkel gebruikt (en hiervoor ook lokaal opgeslagen) om u te kunnen informeren over toekomstige symposia, congressen of workshops en om accreditatie aan te kunnen vragen. In geen geval zullen deze gegevens aan andere bedrijven of instellingen worden doorgespeeld.
U kunt op ieder moment per email aangeven dat u uit onze lijsten verwijderd wilt worden. Ook kunt u uw gegevens laten aanpassen als deze niet meer kloppen.

U kunt zich tot op de dag van de workshop aanmelden. Eerder aanmelden is wel handiger, zodat er voldoende eten/drinken besteld kan worden.
Let op! Indien u binnen 1 week geen factuur doorgestuurd hebt gekregen per email, is er iets fout gegaan bij de aanmelding. U kunt dan bellen (indien niemand opneemt, wordt u later wel teruggebeld. Ook kunt u de voicemail inspreken).

IQsted gebruikt de door u verstrekte gegevens enkel voor de desbetreffendeworkshop en om u te informeren over toekomstige workshops/symposia. Mocht u van werk wisselen, dan kunt u uw nieuwe email aan ons doorgeven om op de hoogte gehouden te blijven van onze activiteiten.
Indien u niet meer wenst te worden ge-emaild, dan kunt u ons hierover een email sturen.

Annuleringsregeling (vanaf 1-5-2018)
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering tot 1-10-2018 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 2-10-2018 en 12-6-2018 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 12-10-2018 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Algemene voorwaarden
Voor alle symposia, congressen, workshops en bijeenkomsten, georganiseerd door IQsted zijn de
algemene voorwaarden van toepassing.